Fra Skjervøy til et annet sted.

I dag har vi padlet 17km og forflyttet oss 10km fra Skjervøy. Vi ventet lenge på riktig vær for å krysse Kvænangen, og alle lokalkjente fiskere var enige om at det var fornuftig å starte i natt. Det var rett og slett lurt. Etter en times padling kom vinden. Vi hadde tilbakelagt rundt 7km i behagelige dønninger, da østavinden lagde kaos på sjøen. Vi oppdaget først at horisonten ble mørk. Deretter så vi hvite bølgetopper i det fjerne. Vi trodde det var solreflekser, men nei. Vi har begge sansen for Jens Stoltenbergs «Hurtigarbeidende komiteer», og nedsatte øyeblikkelig en slik, for på den måten å finne en rask løsning på problemet. Vi begynte med debatt, der alle fikk komme med innlegg. Alle representantene hadde vektige argumenter, og det var lett å være enig med flere av dem. Da vi endelig gikk til avstemming, var det helt åpent hvem som skulle vinne. Det viste seg imidlertid at flertallet i padlegruppa hadde truffet spikeren på hodet, og følgende vedtak ble fattet: «Viser til padlegruppas opprinnelige intensjoner om å krysse Kvænangen (fjordområde i Nord-Troms). I lys av den senere tids utvikling hva angår været generelt og vinden spesielt, ønsker man nå å se på alternative løsninger for avvikling av den ovennevnte etappe. Man registrerer at både bølgehøyde såvel som -hyppighet har antatt dimensjoner man i gruppen ikke føler er ønskelig. I så henseende framstår det som langt mer hensiktsmessig å endre kurs, for eventuelt å oppsøke områder som ikke er fullt så utsatt for østlig vind. Representantene i gruppa er positive til ethvert tiltak i denne retning, og oppfordrer sågar til man iverksetter den praktiske utførelsen på et så tidlig tidspunkt som mulig.» Da alt var protokollført i vitners nærvær, handlet det om å puske seg oppunder Haukøya i en viss fart. Det tok 45 minutter. Det er veldig fint her, men det er jo strengt tatt ikke her vi skal være. Vi lurer litt på når flaksen skal snu…..

image

Seilværet er jo fint i alle fall!

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.